Aluminiumräcke i blå design.

Baradilla en aluminum azul.

Handrail in blue aluminum.