Byggnadstillstånd

Information om byggnadstillstånd

De nya lagarna gör också att man inte kan bygga ut med någon mer utökad yta oavsett vilket material man använder till tak (plast aluminiu eller taktegel), detta gäller bla inglasningar eller tillbyggnader (dock ej soltak och markiser) dock finns det undantag för befintliga valv där det är tillåtet att montera ett tak på max 6 centimeter (obra menor) allt annat får avslag, detta gäller fastigheter som sitter ihopa och på urbanicationer (quatro bungalos mfl) de är helhetsgodkända och arkitektsskyddade och ingen mer yta tillåts för att byggytan som godkännts redan har används, Däremot finns det möjlighet att ansöka om obra de mayor för tillbyggnader på enskiljda egna hus (obra mayor och arkitekt) men då gäller tremeters regeln till närmsta granne eller gatan.

Vissa ägare chansar villt och bygger utan byggnadstillstånd men det är alltid du som ägare av fastigheten som ansvarar för allt som görs i din fastighet,inte byggaren, de är helt fria från ansvar.