Renovering

Information om byggnadstillstånd

Att renovera sin fastighet tillexempel byta golv, kök eller renovera ett badrum samt fönster, Då behövs endast ett obra menor.

Skall däremot väggar rivas eller flyttas så mer boyta uppnås så skall arkitekt och obra mayor sökas.

Dock bör de närmsta grannarna informeras för att det inte skall bli konflikt.