Solpaneler för elektricitet

Vi har solpaneler för ditt tak som kan kopplas på el nätet och kan halvera el fakturan för ditt hus.

Man kan enkelt följa via en telefon app eller en dator vilka paneler som producerar mest energi under dagen
Det som behövs är tillräckligt med takyta för att placeraa minst åtta paneler på storleken 200x100cm, Mindre än åtta paneler ger inte tillräckligt med effekt samt energi och är därmed inte en ekonomisk försvarbar investering.
Rätt placerade solpaneler kan mer än halvera el räkningen beroende på hur stor el räkningen är. Det krävs tillstånd från kommunen och du kan förhandla med ditt el bolag och sälja den överproducerade elen till Spanska staten och återbetalnings tiden förkortas,och detta är ju jättebra för miljön.

IMG
IMG
IMG
tn Foto
tn Screenshot 20191022 151103 com.solaregde.apps.monitoring
tn Screenshot 20191022 151111 com.solaregde.apps.monitoring
tn LDDP
tn MLUS
tn ABXM
tn IMG
tn IMG
tn TMFK
tn WNRX
tn IMG
tn CRMY
tn IMG
tn IMG
tn  2019-02-14 09.13
tn  2019-02-14 09.13
tn  2019-02-14 09.13
tn 2019-02-14 09.42.
tn 2019-02-14 09.42.
tn BHPL
tn HSSK
tn FRNF
tn RKOJ
tn SPBK
tn STVT
tn WUMB
tn IMG
tn IMG
tn NUKE
tn UZFG
tn SNLH
tn WTYR
tn Bild20p
tn Vggmontage
tn IMG
tn IMG
tn IMG
tn IMG
tn IMG
Komprimerade filer
Komprimerade filer
Komprimerade filer