Elsystem

På äldre hus och lägenheter sitter under måliga kablar som ofta är för klena för ökat el användande och ofta är dessa skarvade i väggarna med tejp som ej syns.

Att byta ut dessa är inte bara av säkerhets skäl utan att om det skulle bli elfel så kan detta bli ett jättearbete vid felsökning för kortslutning inne i rören.
Vi använder miljövänliga kvalitets ledningar i rätt dimensioner som ej brinner och bildar giftig gas vid brand utan de bara smälter och avger ingen gas vid kortslutning.

tn 2017-01-31 12.06.01
tn 2019-12-04 17.15.05-3
tn 2017-10-04 13.09.53
tn SVGM0658
tn Elektronisk Gjordfelsbrytare
tn CRMY1275