Terrassutbyggnad Gran Alicant Juni 2020

Terrass.jpg

Renovering och utbyggnad av terrass.

Reforma y extencion de terazza.

Reformed and buildt out terrace.