Takterrass Algorfa Februari 2021

Takterrass_Algorfa.JPG

Renovering av takterrass och murar.

Reforma muro y terazza en techo.

Reformed teracce and walls.