Takterrass San Jose Villas Maj 2021

Takterrass_San_Jose_Villas.JPG

Renovering av takterrass och murar.

Reforma terazza en techo y paredes.

Reformed roofterrace and walls.